OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Kommunale utleieboliger

Rødøy kommune har flere typer bolig for utleie:

  • 18 trygdeboliger
  • 32 boliger ved omsorgssentre
  • 24 gjennomgangsboliger
  • 4 hybler
  • 31 øvrige

Trygdeboliger finnes i kretsene Rødøy, Øresvik, Jektvik og Tjongsfjorden. De aller fleste er rundt 50 m2, og med ett soverom. Byggeår fra 1971 til 1992. Leiepris er for tiden mellom kr. 6369,- og kr. 6821,- pr. måned.
Søkere som er varig trygdede, har fortrinnsrett til leie av trygdeboliger.

Omsorgsboligene ble bygget først på 2000-tallet. De finnes i tilknytning til Rødøya omsorgssenter på Rødøy og Alderstun omsorgssenter i Tjongsfjorden, samt 1 i Øresvik.

Søknader om bolig ved omsorgssentrene behandles ved Helse- og omsorgsetaten. 

Gjennomgangsboligene er fordelt i kretsene Jektvik, Rødøy, Øresvik, Tjongsfjorden, Gjerøy og Nesøy. Boligene er ca. 70 m2 store, og har to soverom. Byggeår er 2012, 2016 og 2022, og leiepris er kr. 8144,- pr. måned.
For gjennomgangsboliger gis det 3-årige leieavtaler, og vanskeligstilte i boligmarkedet har prioritet for leie av seks av boligene.

Rødøy kommune leier lokaler på Smiholmen på Rødøy, og har hybler for videreutleie. Størrelse fra 25-40 m2, med en leiepris på ca. kr. 4649,- til ca. kr. 6185,- pr. måned. Hyblene er nyrenoverte, husets byggeår er 1986.

De øvrige boligene finnes i kretsene Storselsøy, Øresvik, Jektvik, Tjongsfjorden, Rødøy og Gjerøy. Av de 31 boenhetene er 13 under 100 m2, og 18 over. De fleste boligene ble bygget på 70- og 80-tallet, og leiepris er for tiden fra kr. 5409,- til kr. 8934,- pr. måned.

Kommunalt ansatte har fortrinnsrett for leie av disse boligene, for den tid de er i kommunens tjeneste.

Med unntak av søknader om omsorgsboliger og omsorgsrom, behandles søknader om leie av kommunale boliger av administrativt boligutvalg. Søknaden skal sendes til postmottak@rodoy.kommune.no.

Teknisk etat har ansvar for utskriving av leieavtaler, utlevering av nøkler og utflyttingsmeldinger ved opphør av leieforhold, i tillegg til vedlikehold av boligene.

Prisene justeres årlig. Ta kontakt med teknisk etat for mer informasjon.

Rolf Jørgensen
Teknisk sjef
Teknisk etat
E-post
Telefon +47 75 09 80 34
Til toppen