Kommunale vigsler

Kommunestyret vedtok i møte 15. november 2017, sak 061/2017, å opprette kommunalt vigselstilbud fra 1. januar 2018.

Vigselssted er Rødøy rådhus, og åpningstid hverdager kl. 08.00 - 15.30. Det kan etter særskilt søknad og vurdering gis vigselstilbud også andre steder i kommunen, og til andre tider. 

Vedtaket fra sak 061/2017:

  1. Rødøy kommune oppretter kommunalt vigselstilbud fra 1.1.2018 ved Rødøy rådhus, åpningstid hverdager kl. 08.00 – 15.30.
    1. Tilbudet er kostnadsfritt for brudefolk hvor minst en er folkeregisterført som bosatt i Rødøy kommune, og for brudefolk bosatt i utlandet jf. Forskrift om kommunale vigsler § 2.
    2. For øvrige betales et gebyr på for tiden kr. 1.000,- til dekning av for- og etterarbeid i forbindelse med vigsel.
  2. Etter særskilt vurdering kan det tilbys vigsel også andre steder i kommunen, og ved Rødøy rådhus utenom ordinær åpningstid. Ved vigsel andre steder enn Rødøy rådhus, må brudefolket selv besørge lokale og tilrettelegging av dette. I tillegg må kostnader til eventuelle reise- og oppholdsutgifter for vigsler dekkes av brudefolket. 

 

Planlegger dere bryllup?
Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.

Det betyr at dere logger dere inn på skatteetaten.no og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil fem uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider.

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende videre fra Altinn i en e-post til vigsler, eller skrive ut og ta med en kopi av. Gratulerer! Nå er dere klare for å inngå ekteskap!

Vil du gifte deg i utlandet?
I den første versjonen av løsningen, håndterer vi kun prøving av ekteskap etter norsk rett. Det betyr følgende for de av dere som planlegger bryllup i utlandet:

1: Ønsker dere å gifte dere på norsk ambassade eller sjømannskirke i utlandet? Da gifter dere dere fremdeles etter norsk rett, og kan benytte vår digitale løsning for prøving av ekteskap. Dere går frem på samme måte som når dere gifter dere i Norge. Oppfyller dere kravene for å inngå ekteskap, mottar dere også her en prøvingsattest digitalt. Denne må dere videresende, eller skrive ut og ta med dere, sammen med passet, til ambassaden eller sjømannskirken dere skal gifte dere i.

2: Ønsker å gifte dere etter utenlandsk rett? Da må dere selv undersøke med myndighetene i det aktuelle landet om hvilken dokumentasjon de krever at dere legger frem. Dersom landet som dere skal gifte dere i krever en attest for å inngå ekteskap, kan Skatteetaten utstede ekteskapsattest. For å få ekteskapsattest, må Skatteetaten foreta en prøving av ekteskapsvilkårene. Det er raskest å søke om ekteskapsattest elektronisk, men kan også gjøres på papir.

Ønsker dere mer informasjon om hva som kreves for å gifte seg, se Skatteetatens nettsider.