Retningslinjer for Prøv Rødøy – Kommunalt rentefritt etableringslån

Gjelder fra 01.03.2023.

Ved bruk av ordet «bosatt» menes her den folkeregistrerte bostedsadressen.

Hvem som kan motta stimuleringstilskudd

 • Gjelder søkere over 18 år
 • Ektefeller, samboere og registrerte partnere kan søke sammen. Venner eller andre familiemedlemmer kan ikke søke sammen.
 • Søker/søkere må ha varig bosetting i Rødøy kommune. Dette gjelder også søkerens ektefelle/samboer og barn.
 • Søker/søkere må bosette seg i Rødøy på helårsbasis, og må ha boligen som primærbolig.
 • Søker må ha fast jobb

 

Kommunalt rentefritt etableringslån

Kommunalt rentefritt etableringslån er et lån for de som skal kjøpe eller bygge  sin første bolig i Rødøy. Det kommunale lånet kan utgjøre maksimalt 15% av den totale kjøpesummen, med en øvre grense på kr. 300 000,-. Etableringslånet kan brukes til kjøp og bygging av bolig.

Det som menes med førstegangsetablering i Rødøy, er at søkeren ikke har eid egen bolig i kommunen. Lånet gjelder primærbolig, ikke hytte eller fritidsbolig.

Lånet gis med maksimal nedbetalingstid på 10 år. Lånet gis med 2.prioritetspant i bolig.

Lånet kan anvendes til inndekning av egenkapitalkrav for å få lån til boligfinansiering i banker o.l.

 1. Kommunalt rentefritt etableringslån ytes etablerere som er eller blir innbyggere i Rødøy kommune.
 2. Etableringslån tildeles ved oppføring av enebolig, kjøp av brukt bolig eller kjøp av leilighet.
 3. Kommunalt rentefritt etableringslån kan utgjøre 15% av total kjøpesum, med en øvre grense på kr. 300 000,-.
 4. Det stilles krav om 5 års botid, med nedbetalingstid på 10 år.
 5. Stimuleringslånet ytes de som får ferdigattest i kalenderårene  2023, 2024 og 2025.
 6. Ordningen genereres kommunedirektøren.
 7. Søknad om utbetaling av lån må sendes Rødøy kommune senest ett år etter bosetting.
 8. Kommunalt rentefrie etableringslån belastes kraftutbyggingsfondet (Melfjordfondet).

Med flytting menes både flytting fra huset og i folkeregistersammenheng. 
 

Søknadskjema: Kommunalt rentefritt etableringslån (PDF, 194 kB)