Feiing og tilsyn

Feiing av røykpiper- og tilsyn med fyringsanlegg:
Brannvesenet sørger for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Hyppigheten av feiing skal fastsettes ut fra behov, men minimum hvert fjerde år. Behovet fastsettes ut fra boligens oppvarmingssystem, sotmengde mv. Feieavgiften fordeles på en årlig betaling.
Det er Salten Brann IKS som gjennomfører feiing og tilsyn på vegne av Rødøy kommune.

For at tilsynet skal kunne gjennomføres må eier eller en representant være til stede.  

Bilde illustrerer sikring av stige for feietilsyn - Klikk for stort bilde

Dersom feiing skal foretas fra taket må takstigen være forsvarlig festet/sikret, og det må være takstige av godkjent type. Dersom stigen opp til takstigen er over 5 m må denne være festet slik at den ikke glir sidelengs.

Peis stenges, trekker på ovner skrues i igjen. Ildstedet må ikke ha vært i bruk de siste 12 timene. Se til at det er lett tilgang til sotluke.

Ved tilsyn blir det også kontroll av røykvarslere, slukkemiddel og rømningsveier inne i boligen.

Det blir gitt informasjon om riktig fyring etc.

Hvis du har spørsmål om feiing, ta gjerne kontakt på e-post

Gebyroversikt - vann, avløp, feiing, brøyting (PDF, 68 kB)

Daniel Olsen
Leder for kommunalteknikk og uteseksjon
Teknisk etat
E-post
Telefon 75 09 80 33