Gravemelding

Før graving kan igangsettes, må det gjøres en henvendelse til ledningseiere. Henvendelsen er ikke en gravetillatelse, men vil gi en oversikt over ledninger, kabler og rør i planlagt graveområdet.

For vann- og avløpsledninger tilhørende Rødøy kommune, må en kontakte Rødøy kommune direkte på postmottak@rodoy.kommune.no angående ledningskart og eventuelt påvisning.

For alle andre ledningseiere kan påvisning rekvireres via Gravemelding

arva.no finnes det informasjon angående krav til både privatpersoner og entreprenører når det skal graves i nettet.