Renovasjon

Åpningstider og kalendere

Gjenbruksstasjonen i Vågaholmen: onsdag: 14.00-15.00
I tillegg første onsdag hver mnd. (unntatt helligdager og onsdag før skjærtorsdag): 16.00-18.00

Tømmekalender Rødøy

Mobil gjenbruksstasjon 2023 (PDF, 450 kB)

Prisliste 2023

Søk om fritak fra renovasjonsordningen (PDF, 188 kB)

For mer informasjon, se Helgeland Avfallsforedling IKS

Kontakt HAF: Tlf. 751 982 00

Om selskapet


HAF er et interkommunalt avfallsselskap eid av Hemnes Kommune, Lurøy Kommune, Nesna Kommune, Rana Kommune, Rødøy Kommune og Træna Kommune.

HAF arbeider for å gi medlemskommunenes innbyggere og næringsliv et best mulig behovstilpasset renovasjonstilbud - i tråd med nasjonale målsettinger for avfallshåndtering og til lavest mulig kostnad. Selskapet dekker i dag et område med totalt ca. 37000 innbyggere. Rødøy kommunes eierandel av selskapet er  9,52 %.

Logo Helgeland Avfallsforedling IKS - Klikk for stort bilde

Selskapet ble etablert i 1994 og har ansvaret for renovasjon og septik for de 35 000 innbyggerne i eierkommunene.