Vannforsyning

Rødøy kommune har 9 kommunale vannverk

 

For spørsmål knyttet til de enkelte vannverk eller angående tilknytning etc., kontakt teknisk etat, tlf. 750 98000 eller e-post: postmottak@rodoy.kommune.no

Daniel Olsen
Leder for kommunalteknikk og uteseksjon
Teknisk etat
E-post
Telefon 75 09 80 33