Veg/Samferdsel

Rødøy kommune har 8 kommunale kai/flytebrygger, og ca. 65 kilometer kommunal veg.

Vedlikehold og brøyting av kommunale veger utføres stort sett av private entreprenører.
I en del kretser er det mulig å få utført kommunal brøyting av private veger, dersom standarden på vegen etc. muliggjør det.

Brøytenorm for Rødøy kommune (PDF, 87 kB)

Gebyrregulativ for brøyting av privat veg (PDF, 68 kB)

For spørsmål angående kommunale veger eller brøyting, ta gjerne kontakt:

Saksbehandler Daniel Olsen, tlf. 75 09 80 33e-post

Daniel Olsen
Leder for kommunalteknikk og uteseksjon
Teknisk etat
E-post
Telefon 75 09 80 33