Veg/Samferdsel

Rødøy kommune har 8 kommunale kai/flytebrygger, og ca. 65 kilometer kommunal veg.

Vedlikehold og brøyting av kommunale veger utføres stort sett av private entreprenører.
I en del kretser er det mulig å få utført kommunal brøyting av private veger, dersom standarden på vegen etc. muliggjør det.

Brøytenorm for Rødøy kommune (PDF, 87 kB)

Gebyroversikt - vann, avløp, feiing, brøyting (PDF, 68 kB)

For spørsmål angående kommunale veger eller brøyting, ta gjerne kontakt:

Saksbehandler Daniel Olsen, tlf. 75 09 80 33e-post

Daniel Olsen
Leder for kommunalteknikk og uteseksjon
Teknisk etat
E-post
Telefon 75 09 80 33