Besøksforvaltning i Rødøy

Reiselivet og levende lokalsamfunn

Hvordan kan vi styrke de positive effektene av reiselivet har for stedsutvikling og lokal verdiskaping og samtidig redusere slitasje på natur og berørte lokalsamfunn?

På oppdrag fra Rødøy kommune samlet Plenum og Rana Utvikling innbyggere, næringsliv, politikere og turister for å idémyldre og samskape løsninger som skal bidra til bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn. 

Populært om sommeren

Rødøy kommune ligger sentralt på Helgelandskysten, mellom Bodø og Mo i Rana, og er blant landets minste. I underkant av 1 200 innbyggere er spredt bosatt på fastland og øyer i en kommune som er beskrevet som Norges mest geografisk kompliserte: Den består av litt fastland og om lag 1 000 øyer, holmer og skjær.

På sommeren florerer det av turister på ferger, hurtigbåter og langs veien. En av hovedgrunnene til at reisende besøker kommunen er å bestige Rødøyløva. Kystkulturen med spredt bebyggelse, små jordbruk, gjestehavner, handelssteder kaféer, restauranter, brygger og fiskebåter er også en viktig del av opplevelsen for turistene. 

Spennende og bærekraftig konsept

Gjennom å jobbe både fysisk og digitalt har vi skapt flere spennende og bærekraftige konsept meg bakgrunn i spørsmålene:

Plenum Tjenestedesign

 

 

Plenum Tjenestedesign Plenum Tjenestedesign

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skoleelevene vil ha besøk av dugnadsturisten som kan hjelpe til. Plenum Tjenestedesign Lokalbefolkningen vil ha fortrinnsrett på ferga. Kommunen bør legge til rette for å redusere forsøpling. Plenum Tjenestedesign Gjennom samarbeid mellom kommunen, næringsliv og lokalbefolkningen kan sjøen gjøres til en ny kulturarena. Plenum Tjenestedesign

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lære av designmetodikk

Vi har benyttet den kjente designdrevne innovasjonsmetodikkens rammeverk "den doble diamanten" i arbeidet med besøksforvaltning. Navnet symboliserer tankegangen som består av en prosess hvor det først utforskes spørsmål og er åpen for så mange muligheter som mulig. Når det er gjort, handler det om å gjennomføre tiltak for å snevre inn mulige løsninger. 

Det har vært bred involvering av aktører både digitalt og fysisk i denne prosessen. Det er benyttet ulike metoder som: Intervju, befaring, møter og meningsmålinger.

Vi har i denne prosessen lyttet til et bredt spekter av innbyggere i alle aldre. Kommunen kan lære mye av metodikk og verktøy som benyttes i designsfæren, avslutter prosjektleder i Rødøy kommune, Ann Karin Arntsen.

Ann Karin Arntsen
Koordinator for folkehelse og kultur
Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 75 09 80 08