Rødøyprisen 2023

I kommunestyremøtet 21. februar 2024, var det overrekkelse av Rødøyprisen 2023 til Malin Arntsen.

Offentlig ettersyn: Søknad om endring av lokalitet Nordskaftet i Rødøy kommune

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad om endring av lokalitet Nordskaftet i Rødøy kommune På bakgrunn av nylig mottatt lokalitetsrapport søker Nova Sea Havbruk om endring av flåteplassering til Nordskaftet.  Søker: Nova Sea Havbruk AS Søknaden gjelder: Endring av lokalitet, endring av areal. Søkt størrelse: 3120 tonn MTB Lokalitet: 45140 Nordskaftet   Kontaktperson : Kommunalsjef teknisk Steinar Stien, e-post:  steinar.stien@rodoy.kommune.no Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen på  postmottak@rodoy.kommune.no   innen 19. mars 2024.

Bønder i Gildeskål, Meløy og Rødøy inviteres til fagdag 5. mars 2024

 

Kandidater til trafikksikkerhetsprisen 2024

Nordland er helt avhengig av ildsjelene for å nå Nullvisjonen – en visjon om ingen drepte og hardt skadde i trafikken innen 2050. Kommuner og andre oppfordres til å komme med innspill på kandidater som fortjener heder og oppmerksomhet for sin innsats med trafikksikkerhetsarbeid.

Status strøm- og mobilnett torsdag 1. februar 2024

Det er fortsatt strømbrudd i flere kretser. Mobilnettet er også nede flere steder. Det jobbes med retting av feil. Mer informasjon finner du på Arva sine nettsider .  For informasjon om mobilnettet se dekningskart på telenor.no  

Varsel om ekstremværet "Ingunn"

Det er sendt ut varsel på rødt og oransje nivå for ekstremt kraftige vindkast. Ekstremværet er gitt navnet "Ingunn". Varsel fra Meteorologisk Institutt .  

Midlertidig veiarbeid i Straumdalstunnelen

Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 20:00 hver dag fra 30.01.2024 til 05.02.2024. Fartsgrense 50 km/t, manuell dirigering. Følg med på trafikkmeldinger for eventuelle oppdateringer.

Statusoppdatering - feil i mobil- og strømnett

Det er fortsatt feil i mobilnettet mange steder i Rødøy. I tillegg er det strømstans flere steder. På grunn av værsituasjonen, vil feil ikke bli rettet før i morgen.  Kommunen har satt krisestab, og følger situasjonen tett. Vi oppfordrer ellers til å holde kontakt med naboer, familie, venner der det bare er mulig, og sjekke at alle har det greit. 

Søknadsfrist barnehage og SFO

Søknadsfrist til hovedopptak i barnehage er 1. mars. Hovedopptak gjøres i løpet av april. Barn tas deretter inn kontinuerlig i løpet av året dersom det er ledig kapasitet.  SFO har samme frist.

Gratis visning av den ukrainske filmen "Mavka- Skogens sjel"

Alle er velkomne til GRATIS filmvisning av den ukrainske filmen "Mavka- Skogens sjel" kl. 16.00 onsdag 31. januar. Gratis popcorn og sosialt samvær etter filmen.