Sentralbord i Rødøy kommune: Redusert åpningstid i sommer

Vi har redusert åpningstid på sentralbordet i sommer.  Åpningstiden i perioden fra 14. juni til 30. august  vil være mellom kl. 10.00 og 14.00 .

Markering av bredbåndsutbygging, 15. mai

Onsdag 15. mai ble det markert at bredbåndsutbyggingen på Storselsøy/Hestmona og Nesøy er startet opp.

Tjongsfjord skole vinnere av landsfinale

Niende klasse fra Tjongsfjord skole har spilt mot andre niendeklassinger i hele landet i landsfinale i sjakk: Sjakk9ern. 

Informasjon om bredbåndsutbygging i områdene Hestmona/Storselsøy og Nesøy

Telenor har etter anbudsprosess fått i oppdrag fra Lurøy og Rødøy kommune og bygge bredbånd på Hestmona/Storselsøy og på Nesøy. Utbyggingen skal være ferdig i overgangen 2024/25.

Åpning av musikkrom

I samarbeid med Rødøy kommunale musikk- og kulturskole åpner vi vårt nye øvingsrom for musikk onsdag 13. mars.

Generelt bålforbud fra 15. april til 15. september

Rødøy kommune oppfordrer på det sterkeste at innbyggere følger nasjonale regler for bålbrenning.

Datakurs for seniorer

Gjennom vinteren 2023-2024 ble det gjennomført 5 kvelder med datakurs for seniorer på Jektvik grendehus.   Arrangør var helsestasjon for seniorer v/Yvonne Aag Engen.

Folkehelseprofil 2024

Folkehelseprofiler for 2024 er publisert.

Rødøyprisen 2023

I kommunestyremøtet 21. februar 2024, var det overrekkelse av Rødøyprisen 2023 til Malin Arntsen.

Bokbuss i Øresvik

I samarbeid med Rana bibliotek og Nordland fylkesbibliotek starter Rødøy folkebibliotek opp tilbudet med bokbuss i Øresvik fra og med uke 2 i 2024.