Godkjente valglister

Her finner du oversikt over godkjente valglister til kommunestyrevalget 2023 i Rødøy.

Rødøy kommune skal bli en demensvennlig kommune

Kommunestyret i Rødøy vedtok i februarmøtet at kommunen skal bli en demensvennlig kommune.  Tirsdag 15. mai signerte kommunen samarbeidsavtalen med Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Høring av søknad om ny transformatorstasjon på Øresvik og ny 33 kV kraftledning fra Øresvik til Lovund

Arva AS har søkt om anleggskonsesjon for ny Øresvik transformatorstasjon og en ny forbindelse mellom Øresvik og Lovund. 

Høring - Drift av fergesambandet 18-412 Rødøybassenget 

I forbindelse med anbudsutlysning av fergesambandet i Rødøybassenget gjennomføres det høring av rutetilbudet.

Omstilling Rødøy 2025

Kommunestyret vedtok i sak 085/2021 å starte et omstillingsprosjekt, som etter hvert har fått navnet «Omstilling Rødøy 2025».

Oppstart av asfalteringsarbeid

I kommunestyrets møte 22. februar 2023, ble plan for asfaltering av kommunale veger i Rødøy 2023-2025 vedtatt. Arbeidene starter opp i Jektvikområdet 22. mai, og vil  få innvirkning på trafikkavviklingen den tiden de pågår. Etter planen skal arbeidene være ferdigstilt 14. juni.

Frist for å søke Prøv Rødøy satt til 8. juni

De fullstendige retningslinjene og søknadsskjema for Prøv Rødøy vil publiseres på kommunens hjemmeside 24. mai. Søknadsfrist for Prøv Rødøy er satt til torsdag 8. juni. 

Endringer i brukerbetalinger år 2023

Rødøy kommunestyret vedtok i møte 16. desember 2022, sak 083/2022, endringer i brukerbetalinger fra år 2023.

Ny kommunedirektør tilsatt

Kommunestyret har i møte i dag tilsatt Harald Einar Erichsen som kommunedirektør i Rødøy. Erichsen har takket ja til stillingen.

Folkehelseprofil for Rødøy 2023

Lurer du på hvordan det står til med folkehelsa i Rødøy? Folkehelseinstituttet har publisert Folkehelseprofil 2023 for kommunene. Årets tema er bomiljø. Ønsker du å vite mer kan du lese hele profilen for Rødøy her .