Besøksforvaltning i Rødøy

Reiselivet og levende lokalsamfunn Hvordan kan vi styrke de positive effektene av reiselivet har for stedsutvikling og lokal verdiskaping og samtidig redusere slitasje på natur og berørte lokalsamfunn? På oppdrag fra Rødøy kommune samlet Plenum og Rana Utvikling innbyggere, næringsliv, politikere og turister for å idémyldre og samskape løsninger som skal bidra til bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn. 

Pressemelding

Prøv Rødøy: Allerede fått 7 nye tilflyttere, og har plass til mange flere! Nå vil vi inspirere nasjonalt og lanserer prøvrødøy.no Lansering av prøvrødøy.no: 8. september kl. 10.00.  

Utbygging av høyhastighetsbredbånd og 5G

2. juni inngikk Rødøy kommune avtale med Telenor om utbygging  av fiber rundt Værangfjorden til Sperstad, og ny mobilstasjon i Melfjordbotn med fiber inn fra Øresvik via Steinsland. Utbyggingen av fiber skal være ferdig senest i løpet av 2024. Avtalen ble inngått i Melfjordbotn, sammen med de fem fastboende og mange hytteeiere som var kommet for å delta på markeringen.  

Omstilling Rødøy 2025

Kommunestyret vedtok i sak 085/2021 å starte et omstillingsprosjekt, som etter hvert har fått navnet «Omstilling Rødøy 2025».

Oppstart av asfalteringsarbeid

I kommunestyrets møte 22. februar 2023, ble plan for asfaltering av kommunale veger i Rødøy 2023-2025 vedtatt. Arbeidene starter opp i Jektvikområdet 22. mai, og vil  få innvirkning på trafikkavviklingen den tiden de pågår. Etter planen skal arbeidene være ferdigstilt 14. juni.

Drømmer i Salten

10 kommuner går sammen for å finne ut hva innbyggerne drømmer om. “Drømmer i Salten”er en statusrapport på hva folket i Salten tenker om framtiden. 

Har du bolig å leie ut til flyktninger fra Ukraina?

Rødøy kommune har mottatt anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bosetting av 30 flyktninger i år 2023. For å få dette til, vil det være behov for flere utleieboliger/-leiligheter. Ønsker du å leie ut bolig/leilighet til flyktninger fra Ukraina, finner du mer informasjon og skjema her.

Skolerute Rødøy kommune

Skoleåret 2023 / 2024