Omstilling Rødøy 2025

Kommunestyret vedtok i sak 085/2021 å starte et omstillingsprosjekt, som etter hvert har fått navnet «Omstilling Rødøy 2025».

Oppfriskningsdose til aldersgruppen 75 år og eldre

FHI har i brev til kommuner, helseforetak og statsforvaltere, datert 16. mars 2023, kommet med anbefaling om ny oppfriskningsdose til aldersgruppen 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere.  

Har du bolig å leie ut til flyktninger fra Ukraina?

Rødøy kommune har mottatt anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bosetting av 30 flyktninger i år 2023. For å få dette til, vil det være behov for flere utleieboliger/-leiligheter. Ønsker du å leie ut bolig/leilighet til flyktninger fra Ukraina, finner du mer informasjon og skjema her.