Kandidater til Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse valgperioden 2023-2027

I kommunestyrets konstituerende møte 31. oktober, skal det velges nytt Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Nå kan det foreslås kandidater til rådet.

Offentlig ettersyn: Søknad om ny lokalitet Langstranda i Rødøy kommune for matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad om akvakultur i Rødøy kommune i Nordland

Valgresultatet for kommunestyrevalget 2023 er klart

Hele 76,43 % av manntallsførte i Rødøy kommune avga stemme til kommunestyrevalget! Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti har fått 10 representanter, Rødøy fellesliste 6, og Fremskrittspartiet 1.   

Pressemelding

Prøv Rødøy: Allerede fått 7 nye tilflyttere, og har plass til mange flere! Nå vil vi inspirere nasjonalt og lanserer prøvrødøy.no Lansering av prøvrødøy.no: 8. september kl. 10.00.  

Utbygging av høyhastighetsbredbånd og 5G

2. juni inngikk Rødøy kommune avtale med Telenor om utbygging  av fiber rundt Værangfjorden til Sperstad, og ny mobilstasjon i Melfjordbotn med fiber inn fra Øresvik via Steinsland. Utbyggingen av fiber skal være ferdig senest i løpet av 2024. Avtalen ble inngått i Melfjordbotn, sammen med de fem fastboende og mange hytteeiere som var kommet for å delta på markeringen.  

Høring – Lokal forskrift om utvidet båndtvang for hund, Rødøy kommune

Forslag til lokal forskrift om utvidet båndtvang for hund, Rødøy kommune sendes ut på offentlig høring.  Høringsfrist 30. september 2023

Skolerute Rødøy kommune

Skoleåret 2023 / 2024

Rødøyprisen 2023

Rødøyprisen skal deles ut i år, og kommunen ønsker å få inn forslag til aktuelle kandidater.  Vet du om noen som fortjener prisen? Send inn forslag med utfyllende begrunnelse innen 1. oktober 2023.

Har du bolig å leie ut til flyktninger fra Ukraina?

Rødøy kommune har mottatt anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bosetting av 30 flyktninger i år 2023. For å få dette til, vil det være behov for flere utleieboliger/-leiligheter. Ønsker du å leie ut bolig/leilighet til flyktninger fra Ukraina, finner du mer informasjon og skjema her.

Drømmer i Salten

10 kommuner går sammen for å finne ut hva innbyggerne drømmer om. “Drømmer i Salten”er en statusrapport på hva folket i Salten tenker om framtiden.