Omstilling Rødøy 2025

Kommunestyret vedtok i sak 085/2021 å starte et omstillingsprosjekt, som etter hvert har fått navnet «Omstilling Rødøy 2025».

Målet med omstillingsprosjektet, er å gjøre Rødøy kommune bedre i stand til å møte mulighetene og utfordringene som ligger foran kommunen i forhold til negativ befolkningsutvikling, krevende økonomiske rammebetingelser, og høyere krav til tjenestetilbud.

Prosjektet er utført av KS Konsulent i tett dialog med administrasjon og folkevalgte. Ledere fra ulike nivåer i organisasjonen har deltatt, sammen med tillitsvalgte.

Rapporten fra KS Konsulent skal til behandling i formannskap og kommunestyre, hvor det vil bli sett nærmere på eventuelle tiltak.

Lenke til rapporten: KS Konsulent – Sluttleveranse med analyse, innsikt og forslag til tiltak (PDF, 6 MB)