Rødøy kommunes administrative ledelse

Etter kommuneloven er kommunedirektøren øverste leder for kommunens administrasjon innenfor de rammer som kommunestyret fastsetter. Administrasjonen i kommunen er organisert med kommunedirektøren som øverste leder for tre etater med hver sin leder, i tillegg til tre sentrale stabsfunksjoner.
Rødøy kommune har en sektororganisert ledelse, som bygger på funksjonelle og identifiserbare enheter. 

Se organisasjonskart  (PDF, 77 kB)

Kommunedirektør

Harald Einar Erichsen, 75 09 80 04, epost

Kommunalsjef teknisk

Steinar Stien, 75 09 80 32, epost

Kommunalsjef helse og omsorg

Kristin Sandaa, 75 09 80 10, epost

Kommunalsjef oppvekst og kultur

Svend Leif Einvik, 75 09 80 22, epost

Kontorsjef

Ragnhild Aakre Seljevoll, 75 09 80 11, epost

Økonomisjef

Reidar Hjelmseth, 75 09 80 12, epost

Ansatte i Rødøy kommune

Her kan du finne kontaktinformasjon til ansatte i Rødøy kommune

Kontakt Rødøy kommune

Les mer om Rødøy kommune

Innsyn og offentlig journal

Journalen gir oversikt over inn- og utgående dokumenter. Innsynskrav kan legges fram muntlig eller sendes pr. post, men ønskes fortrinnsvis sendt til e-postadresse postmottak@rodoy.kommune.no. Kravet vil bli videresendt til rette saksbehandler, og svar kan forventes innen 1-5 dager etter mottatt innsynskrav. 

Arkivmateriale som er eldre enn ca. 30 år, og ikke lenger er i bruk, skal være avlevert til kommunens arkivdepot. Her finnes blant annet formannskapets møtebøker og brevjournaler tilbake til år 1838 – se liste her (PDF, 274 kB). Listen er ikke fullstendig, oppdatering vil komme.

Postjournaler

Politiske saker er offentlig tilgjengelig med mindre saken er unntatt offentlighet. Politiske saker fra og med 2022 er publisert på nettsiden. Eldre politiske saker kan du be om innsyn i.

Møtekalender og saksdokumenter for politiske utvalg

For ansatte

Informasjon til kommunale ansatte og lenker til ulike påloggingsløsninger.