Møtedokumenter

På denne siden er det lagt ut linker til saksdokumenter som legges fram til møter i folkevalgte organer, og hovedutskrifter fra møtene. 

Vi har som mål å få lagt ut offentlige dokumenter fra alle utvalgene, og i god tid før møtene avholdes, slik at alle som ønsker det kan følge den kommunale saksbehandlingen. 

Møteplaner for kommunestyre, formannskap, råd og utvalg

Ragnhild Aakre Seljevoll
Kontorsjef
Formannskapskontoret
E-post
Telefon 75 09 80 11