Møtedokumenter

På denne siden er det lagt ut innkallinger til møter i folkevalgte organer, lenker til saksdokumenter som skal behandles i møtene, og møteprotokoller som viser hva vedtakene ble. 

Vi har som mål å få lagt ut offentlige dokumenter fra alle utvalgene, og i god tid før møtene avholdes, slik at alle som ønsker det kan følge den kommunale saksbehandlingen.

Møteplaner for kommunestyre, formannskap, råd og utvalg

Ragnhild Aakre Seljevoll
Kontorsjef
Formannskapskontoret
E-post
Telefon 75 09 80 11