Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 11. desember 2023

Saksliste med lenker til saksdokumenter til Felles råds møte på Rødøy rådhus mandag 11. desember 2023 kl. 10.00:

Sak 15/2023 Valg av leder og nestleder (PDF, 94 kB)

Sak 16/2023 Orienteringer

Sak 17/2023 Saker til kommunestyrets møte 14. desember 2023