Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 13. juni 2023

Saksliste med lenker til saksdokumenter til Felles råds møte på Rødøy rådhus tirsdag 13. juni 2023 kl. 10.00:

Sak 6/2023 Orienteringer

Sak 7/2023 Saker til kommunestyrets møte 16. juni 2023

Sak 8/2023 Årsmelding 2022 (PDF, 165 kB)