Formannskapsmøte 1. april 2020

Saksliste med lenke til saksdokument til formannskapets møte onsdag 1. april 2020 kl. 14.00. Møtet avholdes som fjernmøte, og streames live på kommunens facebookside. 

Sak 023/2020:  Orienteringer

Sak 024/2020:  Vedtak om utvidet karantenebestemmelse i Rødøy kommune  (PDF, 991 kB)