Formannskapsmøte 1. desember 2022

Saksliste med lenker til saksdokumenter til formannskapets møte på Rødøy rådhus torsdag 1. desember 2022 kl. 10.00: 

Sak 073/2022:  Orienteringer

Sak 074/2022:  Økonomiplan med handlingsdel 2023-2026, med drifts- og investeringsbudsjett 2023 (PDF, 12 MB)

                           - Vedlegg, Oversendelse fra kontrollutvalget: Budsjett for kontroll og tilsyn 2023 (PDF, 84 kB)

Sak 075/2022:  Oppfølgingsplan 2022, godkjenning (PDF, 2 MB)

Sak 076/2022:  Prioritering av søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (PDF, 417 kB)

Sak 077/2022:  Høringsuttalelse - Inntektssystemet (PDF, 9 MB)

Sak 078/2022:  Høringsuttalelse - Grunnrenteskatt på havbruk (PDF, 2 MB)

 

Tilleggssaker:

Sak 079/2022:  Plan for større vedlikehold av skolebygg i Rødøy 2022-2025 (PDF, 24 MB)

Sak 080/2022:  Utredning av utekontor for legetjenesten for Nordnesøy og Øresvik (PDF, 182 kB)

Sak 081/2022: Tilbud til prosjektet Omstilling Rødøy 2025