Formannskapsmøte 11. januar 2023

Saksliste med lenker til saksdokumenter til formannskapets møte på Rødøy rådhus onsdag 11. januar 2023 kl. 14.20:

Sak 002/2023: Orienteringer

Sak 003/2023: IMDI - anmodning om bosetting av flyktninger (tilleggssak) (PDF, 786 kB)

Sak 004/2023: Samarbeidsavtale med alkovettorganisasjonen AV-og-til (tilleggssak) (PDF, 202 kB)

Sak 005/2023: Lederavtale og resultat- og utviklingsplan for kommunedirektør i Rødøy kommune (tilleggssak)

 

 

Presentasjon Visit Helgeland (PDF, 8 MB)