Formannskapsmøte 12. mars 2019

Saksliste med lenker til saksdokumenter til formannskapets møte på Rødøy rådhus tirsdag 12. mars kl. 09.30

Sak 017/2019:   Orienteringer

Sak 018/2019:   Grensejustering - faktagrunnlag  (PDF, 9 MB)
                           - Vedlegg 3 og 4 (PDF, 10 MB)

Sak 019/2019:   Eierstrategimelding  (PDF, 5 MB)

Sak 020/2019:   Rapport - Felles gode løsninger for AFT- og VTA-bedrifter i Salten: Høring  (PDF, 3 MB)
                          - Vedlegg (PDF, 2 MB)

Sak 021/2019:   Rent hav Helgeland: Rapport 2018 og prosjektbeskrivelse 2019  (PDF, 10 MB)

Sak 022/2019:   Reina Sobredo Arntsen: Søknad om serveringsbevilling, Løva kafe  (PDF, 4 MB) 

 

Tilleggssak:
Sak 023/2019:   Endringer i vedtekter for Rødøy kommunale barnehager  (PDF, 5 MB)