Formannskapsmøte 15. juli 2020

Saksliste med lenker til saksdokumenter til formannskapets møte på Rødøy rådhus Vågaholmen/fjernmøte onsdag 15. juli kl. 13.00

Sak 063/2020:  Orienteringer

Sak 064/2020:  Omsorgstjenester - kartlegging/utredning

                      Saken er satt på dagsorden uten utredning

Sak 065/2020:  Nytt næringsfond covid 19 (PDF, 932 kB)

Sak 066/2020:  Kaikafeen AS Søknad om serveringsbevilling ved Kaikafe i Kilboghamn  (PDF, 2 MB)