Formannskapsmøte 19. oktober 2021

 Saksliste med lenker til formannskapets møte på Rødøy rådhus mandag 19. oktober 2021 kl. 09.00

Sist endret 20.10.2021
 067/2021:   Orienteringer
 - skriftlig rapportering på prioriterte investeringsprosjekter

068/2021:   Tertialrapport 2/2021, med budsjettregulering (PDF, 4 MB)

069/2021:   Trafikksikkerhetsplan - planutkast på høring  (PDF, 12 MB)

070/2021:   Rødøyprosjektet ll, rapportering (PDF, 5 MB)
                    - vedlegg 1 (PDF, 3 MB)
                    - vedlegg 2 (PDF, 4 MB)
                    - vedlegg 3 (PDF, 675 kB)
                    - vedlegg 4 (PDF, 4 MB)
                    - vedlegg 5 (PDF, 744 kB)

071/2021:   Søknad om status som Nasjonalparkkommune (PDF, 3 MB)

072/2021:   ROS Rødøy 2021 - revidering, til høring (PDF, 6 MB)
                 

Tilleggssak
073/2021:  Kommunal kompensasjonsordning - fjerde tildelingsrunde (PDF, 979 kB)