Formannskapsmøte 20. april 2021

Saksliste med lenker til saksdokumenter til formannskapets møte på Rødøy rådhus tirsdag 20. april 2021 kl. 09.30

På grunn av smitteverntiltak, har vi begrenset plass for tilhørere. Ønsker du å være tilhører, ber vi deg melde fra før møtestart til sentralbordet på telefon 75098000, eller på e-post postmottak@rodoy.kommune.no

Sak 022/2021:  Orienteringer
                          - Skriftlig rapportering prioriterte investeringsprosjekt (PDF, 425 kB)
                          - Presentasjon økonomiplan 2021-2024  (PDF, 952 kB)

Sak 023/2021:  Husbanken - låneopptak startlån til videre utlån  (PDF, 2 MB)

Sak 024/2021:  Helsehus - investeringsbeslutning (PDF, 8 MB)

Sak 025/2021:  Etablering av helsefellesskap Helgeland (PDF, 4 MB)

Sak 026/2021:  Visit Bodø - Årsrapport Destinasjon Salten 2020 (PDF, 3 MB)

Sak 027/2021:  Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter (PDF, 2 MB)

                    Tilleggsvedlegg: Tildelingsbrev kommunal kompensasjonordning del 2  (PDF, 828 kB)

Sak 028/2021:  Basecamp Helgeland - søknad om støtte fra næringsfond B (PDF, 3 MB)

Sak 029/2021:  Trafikksikkerhetsplan - oppstart (PDF, 3 MB)

Sak 030/2021:  Regional transportplan 2022-2033 - innspill  (PDF, 5 MB)

Sak 031/2021:  Skolen Seng og Suppe AS: Søknad om skjenkebevilling 2021-2024  (PDF, 4 MB)

 

Tilleggssak:
Sak 032/2021:  Bruk av premiefond  (PDF, 471 kB)

 

Det gjøres oppmerksom på at møtet kan bli endret til fjernmøte på kort varsel dersom smittesituasjonen i kommunen skulle tilsi behov for det. Oppdatering vil i så fall legges ut i denne artikkelen.