Formannskapsmøte 20. juli 2022

Saksliste og lenker til saksdokumenter til formannskapets møte på Rødøy rådhus onsdag 20. juli 2022 kl. 12.30:

Sak 055/2022:  Orienteringer

Sak 056/2022:  Vurdering av stillingstittelen Rådmann (PDF, 162 kB)

Sak 057/2022:  Rekruttering av rådmann/kommunedirektør