Formannskapsmøte 25. oktober 2023

Saksliste med lenker til saksdokumenter til formannskapets møte på Rødøy rådhus onsdag 25. oktober 2023 kl. 12.00:

Sak 68/2023:  Orienteringer

Sak 69/2023:  Søknad om støtte fra næringsfond - Hans Roger Pedersen

Sak 70/2023:  Tertialrapport 2/2023 (PDF, 250 kB)