Formannskapsmøte 28. juni 2023

Saksliste med lenker til formannskapets møte på Rødøy rådhus onsdag 28. juni kl. 12.00:

Sak 52/2023:  Orienteringer

Sak 53/2023:  Høringsuttalelse - Drift av fergesamband 18-412 Rødøybassenget

 

Mulige tilleggssaker:

Sak xx/2023:  Tilskudd til bredbåndsutbygging 2023 (PDF, 3 MB)

Sak xx/2023:  Myken næringsforum - søknad om støtte fra næringsfondet (PDF, 199 kB)

Sak xx/2023:  Omstilling Rødøy 2025 - fremdriftsplan (PDF, 237 kB)