Formannskapsmøte 4. desember 2019

Saksliste med lenker til saksdokumenter til formannskapets møte på Rødøy rådhus onsdag 4. desember kl. 09.00

Sak 075/2019:   Orienteringer

Sak 076/2019:   Kvartalsrapport 3/2019  (PDF, 7 MB)

Sak 077/2019:   Økonomiplan 2020-2023 med drifts- og investeringsbudsjett 2020  (PDF, 256 kB) saksfremlegg
                           - Vedlegg 1 rådmannens forslag (PDF, 20 MB)
                           - Vedlegg 2-13  (PDF, 8 MB)

Sak 078/2019:   HAF: Renovasjons- og septikgebyr 2020  (PDF, 2 MB)

Sak 079/2019:   NOU 2019:16 - Skattlegging av vannkraftverk: Høringsuttalelse (PDF, 2 MB)
                           - Vedlegg LVKs høringsuttalelse (PDF, 15 MB)
                           - Vedlegg Høringsbrev  (PDF, 330 kB)
                           - Vedlegg NOU 2019:16 (PDF, 8 MB)

Sak 080/2019:   Rødøyprisen 2019  (PDF, 885 kB)

Sak 081/2019:   Kommuneplanens samfunnsdel: Sluttbehandling  (PDF, 5 MB)

Sak 082/2019:  Kommunedelplan for folkehelse, idrett og friluftsliv: Sluttbehandling  (PDF, 3 MB)
                          - Vedlegg Planforslag  (PDF, 3 MB)
                          - Vedlegg Uttalelser/merknader  (PDF, 616 kB)

Sak 083/2019:   Hanne Grimsland: Søknad om støtte fra næringsfond