Formannskapsmøte 7. desember 2021

Saksliste med lenker til formannskapets møte på Rødøy rådhus mandag 7. desember 2021 kl. 10.00

078/2021:   Kommunal kompensasjonsordning - søknader høst 2021 utsatt sak