Kommunestyremøte 1. februar 2023

Saksliste med lenker til saksdokumenter til kommunestyrets møte på Rødøy rådhus onsdag 1. februar 2023 kl. 12.15:

Sak 01/2023:   Orienteringer

Sak 02/2023:   IMDI - anmodning om bosetting av flyktninger i 2023 (PDF, 333 kB)

Sak 03/2023:   Plan for asfaltering av kommunale veger 2023-2025 - oppdatering etter KST vedtak 95/2022 (PDF, 2 MB)

Sak 04/2023:   Lederavtale og resultat- og utviklingsplan for kommunedirektør i Rødøy kommune (PDF, 288 kB)

Sak 05/2023:   Tilsetting av kommunedirektør