Kommunestyremøte 22. april 2020

Saksliste med lenke til saksdokument til kommunestyrets møte onsdag 22. april 2020 kl. 14.00. Møtet avholdes som fjernmøte, og streames live på YouTube. 

Sak 019/2020:  Orienteringer

Sak 020/2020:  Utvidet karantenebestemmelse i Rødøy kommune (PDF, 150 kB)