Kommunestyremøte 22. februar 2023

Saksliste med lenker til saksdokumenter til kommunestyrets møte på Rødøy rådhus onsdag 22. februar 2023 kl. 11.00:

Sak 06/2023:  Orienteringer

Sak 07/2023:  Samarbeidsavtale med alkovettorganisasjonen Av-og-til (PDF, 344 kB)

Sak 08/2023:  Utredning av gratis skolelunsj for alle elevene i Rødøy kommune (PDF, 380 kB)
                       Tillegg: Informasjon angående gratis skolefruktordning  (PDF, 102 kB)
                       Tillegg: Uttalelse fra Rødøy ungdomsråd (PDF, 106 kB)

Sak 09/2023:  Etablering av utlånsordning av sports- og fritidsutstyr i Rødøy kommune (PDF, 317 kB)

Sak 10/2023:  Partnerskapsavtale "Gode lokalsamfunn for alle" - Rødøy kommune (PDF, 630 kB)
                       Tillegg: Uttalelse fra Rødøy ungdomsråd (PDF, 106 kB)

Sak 11/2023:  Utredning omsorgstjenester Øresvik krets (PDF, 339 kB)

Sak 12/2023:  Demensvennlig samfunn (PDF, 3 MB)
                       Tillegg:  Uttalelse fra Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse (PDF, 135 kB)

Sak 13/2023:  Orientering om pilotprosjektet "Besøksforvaltning i Rødøy" (PDF, 269 kB)

Sak 14/2023:  Prøv Rødøy - retningslinjer (PDF, 416 kB)

Sak 15/2023:  Forslag til endringer i næringsfond (PDF, 504 kB)
                       Tillegg: Angående nytt næringsfond - påfyll (PDF, 132 kB)

Sak 16/2023:  Plan for asfaltering av kommunale veger i Rødøy 2023-2025 - oppdatering etter KST vedtak 03/2023 (PDF, 2 MB)