Kommunestyremøte 27. juli 2022

Saksliste med lenke til saksdokument til kommunestyrets ekstraordinære møte på Rødøy rådhus onsdag 27. juli 2022 kl. 12.30: 

Sak 050/2022:   Orienteringer

Sak 051/2022:   Vurdering av stillingstittelen Rådmann (PDF, 172 kB)

Sak 052/2022:   Rekruttering av rådmann/kommunedirektør