Møte i Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 20. februar 2023

Saksliste med lenker til saksdokumenter til Felles råds møte på Rødøy rådhus mandag 20. februar 2023 kl. 10.00:

Sak 1/2023: Orienteringer

Sak 2/2023: Saker til kommunestyrets møte 22. februar 2023

Sak 3/2023: Møteplan 2023