Møte i Teknisk utvalg 15. desember 2022

Saksliste med lenker til saksdokumenter til møte i Teknisk utvalg på Rødøy rådhus torsdag 15. desember 2022 kl. 10.00:

Sak 034/2022    Referatsaker og orienteringer. (PDF, 129 kB)

Sak 035/2022    Søknad om dispensasjon fra bygge- og deleforbud i strandsonen etc./søknad om fradeling av en parsell med påstående kai og kaihus, på gnr. 4 bnr. 1. (PDF, 18 MB)

Sak 036/2022    Søknad om dispensasjon fra bygge- og deleforbud i strandsonen etc./søknad om rammetillatelse for bygging av 2 stk. hytter til utleieformål, på gnr. 61 bnr. 7. (PDF, 21 MB)

Sak 037/2022    Søknad om konsesjon for erverv av gnr. 11 bnr. 80.  (PDF, 4 MB)

Sak 038/2022    Søknad om dispensasjon fra bygge- og deleforbud i strandsonen etc./søknad om byggetillatelse for parkeringsplass og servicebygg/sanitærbygg, på gnr. 74 bnr. 4.  (PDF, 20 MB)

Sak 039/2022    Søknad om dispensasjon fra bygge- og deleforbud i strandsonen etc./søknad om tillatelse til utlegging av flytebrygge, på gnr. 79 bnr. 1. (PDF, 12 MB)

Sak 040/2022    Søknad om konsesjon for erverv av gnr. 19 bnr. 3.  (PDF, 6 MB)