Møte i Teknisk utvalg 7. juni 2023

Saksliste med lenker til saksdokumenter til møte i Teknisk utvalg på Rødøy rådhus onsdag 7. juni 2023 kl. 12.15:

Sak 1/2023  Rapport fra elgforvaltning 2022- felte elg, fallvilt. (PDF, 292 kB)

Sak 2/2023  Godkjenning av nytt vald, Øresvik- Langnes.  (PDF, 11 MB)

Sak 3/2023  Søknad om nedsatt minsteareal, elgvald nr 1 Rødøy. (PDF, 692 kB) 

Sak 4/2023  Søknad om nedsatt minsteareal, elgvald nr 3, Sørfjord. (PDF, 235 kB) 

Sak 5/2023  Søknad om nedsatt minsteareal, elgvald nr 4, Lines- Hyttan. (PDF, 588 kB) 

Sak 6/2023  Søknad om nedsatt minsteareal, elgvald nr 5, Strømdalen. (PDF, 162 kB) 

Sak 7/2023  Søknad om nedsatt minsteareal, elgvald nr 8, Breitind. (PDF, 252 kB) 

Sak 8/2023  Søknad om nedsatt minsteareal, elgvald nr 11, Våtvik- Hammarhei. (PDF, 248 kB) 

Sak 9/2023  Fellingstillatelse for elg og rådyr 2023. (PDF, 293 kB)