Møte i Valgstyret 24. mai 2023

Saksliste med lenker til saksdokumenter til møte i valgstyret onsdag 24. mai 2023 kl. 12.00:

1/2023:  Valg 2023: Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 2 MB)

2/2023:  Kommunestyrevalget 2023: Godkjenning av listeforslag (PDF, 208 kB)

3/2023:  Fastsettelse av frister for bestilling av manntall og stemmesedler (PDF, 95 kB)

4/2023:  Forhåndsstemmegivning 2023: Fastsettelse av tid og sted for stemmegivning, og oppnevning av stemmemottakere (PDF, 128 kB)

5/2023:  Fastsettelse av frist for søknad om forhåndsstemming der søker oppholder seg (PDF, 92 kB)

6/2023:  Valgting 2023: Fastsettelse av stemmesteder og åpningstid (PDF, 102 kB)

7/2023:  Valgting 2023: Oppnevning av stemmestyrer  (PDF, 106 kB)