Forhåndsstemming

Kunngjøring av forhåndsstemmeperiode for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

  • Du kan forhåndsstemme mellom 10. august og 8. september. 
  • Du kan forhåndsstemme i den kommunen du vil. Til sammenligning kan du på valgdagen kun stemme i din hjemkommune. 
  • Se hvor og når du kan forhåndsstemme i oversikten nedenfor eller på valgdirektoratets sider.
  • Husk legitimasjon!

Her kan du forhåndsstemme:

Du finner informasjon om forhåndsstemming på valg.no