Skoler og SFO

Det er fem skoler i drift i Rødøy kommune. Alle skolene har 1.-10. klasse.

Skolerute 2023 / 2024 (PDF, 75 kB)

Det opprettes skolefritidsordning/SFO-tilbud ved alle skolene etter vedtekter for skolefritidsordning​ (PDF, 846 kB)

Søk SFO-plass

Veiledning til foresatte om hvordan søke eller endre SFO-plass (PDF, 321 kB) 

De kommunale grunnskolene i Rødøy bruker Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system. Ansatte, foresatte og elever kan logge seg inn, og enkelt sende meldinger mellom hjem og skole. 

Foresatte logger inn i Visma flyt skole med ID-porten.
Lærere og elever logger inn i Visma flyt skole med Feide.

Logg inn i Visma flyt skole

Rødøy kommune er tilknyttet PPT Rana.

Svend Leif Einvik
Kommunalsjef oppvekst og kultur
Oppvekst- og kulturetat
E-post
Telefon 75 09 80 22