Oppvekstsektoren i Rødøy

Oppvekst- og kulturetaten har ansvaret for virksomheten i barnehage, grunnskole, skolefritidsordning (SFO), musikk- og kulturskole og voksenopplæring.

Oppvekst- og kultursjefen er leder av etaten, og administrerer virksomheten som består av blant annet fem skoler, fire barnehager og musikk- og kulturskolen.
I tillegg til oppvekst- og kultursjef består etaten av en konsulent og en koordinator for folkehelse og kultur.

Oppvekstplan 2023-2035 (PDF, 5 MB)

Svend Leif Einvik
Kommunalsjef oppvekst og kultur
Oppvekst- og kulturetat
E-post
Telefon 75 09 80 22