Barnehager

Det er fire barnehager i Rødøy kommune. I tillegg kjøper kommunen tjenester fra Lurøy kommune for barn fra Øresvik krets.

Rødøy kommunestyre har vedtatt tilflyttingsprosjektet "Prøv Rødøy", som blant annet innebærer halv pris på barnehageplasser i kommunen fra 1. mars 2023 til og med 2025. Dette gjelder alle barn i kommunens barnehager.

De kommunale barnehagene i Rødøy tar våren 2023 i bruk Visma Flyt Barnehage som barnehageadministrativt system. Ansatte og foresatte kan logge seg inn, og enkelt sende meldinger mellom hjem og barnehage. 

Søk barnehageplass

Virksomhetsplan for Rødøy kommunale barnehager (PDF, 2 MB)

Vedtekter for Rødøy kommunale barnehager (PDF, 161 kB)
 

Rødøy kommune er tilknyttet PPT Rana.

 

Priser for barnehageplass i Rødøy
Antall dager Pris
Full plass 1500 kr. + kostpenger 536 kr.
4 dager i uken 1220 kr. + kostpenger 441 kr.
3 dager i uken 915 kr. + kostpenger 326 kr.
2 dager i uken 610 kr. + kostpenger 212 kr.

 Det gis ikke søskenmoderasjon, da det allerede ligger 50 % reduksjon i alle kategoriene.

 

   

 

 

          

Svend Leif Einvik
Kommunalsjef oppvekst og kultur
Oppvekst- og kulturetat
E-post
Telefon 75 09 80 22