Barnehager

Det er fire barnehager i Rødøy kommune. I tillegg kjøper kommunen tjenester fra Lurøy kommune for barn fra Øresvik krets.

Rødøy kommunestyre har vedtatt tilflyttingsprosjektet "Prøv Rødøy", som blant annet innebærer halv pris på barnehageplasser i kommunen fra 1. mars 2023 til og med 2025. Dette gjelder alle barn i kommunens barnehager.

De kommunale barnehagene i Rødøy tar våren 2023 i bruk Visma Flyt Barnehage som barnehageadministrativt system. Ansatte og foresatte kan logge seg inn, og enkelt sende meldinger mellom hjem og barnehage. 

Søk barnehageplass

Rødøy kommune er tilknyttet PPT Rana.

 

Priser for barnehageplass i Rødøy
Antall dager Pris
Full plass 1500 kr. + kostpenger 536 kr.
4 dager i uken 1220 kr. + kostpenger 441 kr.
3 dager i uken 915 kr. + kostpenger 326 kr.
2 dager i uken 610 kr. + kostpenger 212 kr.

 Det gis ikke søskenmoderasjon, da det allerede ligger 50 % reduksjon i alle kategoriene.

 

   

 

 

          

Svend Leif Einvik
Kommunalsjef oppvekst og kultur
Oppvekst- og kulturetat
E-post
Telefon 75 09 80 22