Informasjonsskriv Valgnytt 2023

Rødøy kommune har utgitt informasjonsskriv om valg 2023.

Her kan du finne ut mer om:

  • stemmerett, manntall og valgkort
  • tidspunkter og stemmelokaler på valgdagen
  • tidspunkter og stemmelokaler for forhåndsstemming
  • godkjente valglister 

Informasjonsskrivet ble sendt ut til alle husstander i Rødøy kommune.

Valgnytt 2023 (PDF, 559 kB)