Helsestasjon for seniorer

Helsestasjon for seniorer ønsker å støtte seniorer til å få en best mulig hverdag med god livskvalitet og mulighet til å bo lengst mulig hjemme. Helsestasjon for seniorer er en helsefremmende og forebyggende helsetjeneste for alle alderspensjonister i Rødøy kommune.

Tilbudet skal være et lavterskeltilbud som rettes bredt. Vi ønsker at det skal være en oppsøkende tjeneste i alle kretser.

Vi tilbyr

  • Alle seniorer som ønsker en helsesamtale er velkommen til å ta direkte kontakt for å avtale et møte.
  • Alle som er over 75 år vil få tilbud om et møte for å snakke om ting som har betydning for hverdagsliv og helse. Samtalene vil være individrettet, og tilpasses det som er viktig for den enkelte.

Målet med samtalene vil være

  • Å bidra til å hjelpe den enkelte å se egne muligheter og ressurser, gjennom åpne og relevante spørsmål hjelpe til å reflektere over egen situasjon
  • Gi økt kunnskap om hva som kan styrke helse (fysisk aktivitet, sosiale nettverk, kosthold)
  • Bli kjent med, og kunne bli en kontaktperson for målgruppen
  • Gi informasjon om aktiviteter, kulturtilbud og tjenester
  • Bidra til at den enkelte kan bo lengre hjemme (boligveiledning, velferdsteknologi, hjelpemidler)

Tilbudet er frivillig, gratis og ansatte har taushetsplikt.

Vi har en sykepleier i 20% stilling, kontordag en dag i uka. 


Kontaktinformasjon

Rødøy kommune, Vågaveien 100, 8185 Vågaholmen

 E-post helsestasjon for seniorer

Telefon  75 09 80 00

Sentralbordet tar imot din kontaktinformasjon, så vil du bli kontaktet av helsestasjon neste kontordag.

Anbefaler å besøke nettsiden planleggelitt.no

 

Yvonne Engen, helsestasjon for seniorer.