Helse og omsorg

Kommunalsjef helse og omsorg er leder av etaten og administrerer helse- og omsorgstjenesten i Rødøy kommune.

Helse- og omsorgsetaten har kontor i rådhuset på Vågaholmen.

Kristin Sandaa
Kommunalsjef helse- og omsorg
Helse- og omsorgsetat
E-post
Telefon 75 09 80 10
Mobil 45 91 38 83