Omsorgstjenesten

Søknad om omsorgstjenester (PDF, 41 kB)

Alderstun omsorgssenter har nå fått på plass brukerutvalg med beboere, pårørende, og ansatte.

Som en del av kvalitetsarbeidet innen helse- og omsorg, er det utarbeidet serviceerklæringer som beskriver Rødøy kommunes ulike tjenestetilbud. Dette er ment som informasjon om tjenester som tilbys og en garantierklæring i forhold til hva man som tjenestemottaker kan forvente seg av tjenestene som ytes. 

Her finner du avtale om samhandling mellom Rødøy kommune og Helgelandssykehuset HF. 

I Rødøy kommune har omsorgstjenesten ansvar for tiltak for funksjonshemmede barn og voksne.

Rødøy kommune har samarbeidsavtale med Krisesenteret i Salten. Senteret ligger i Bodø.

I Rødøy er det tilbud om fritidskontakt/støttekontakt. Målgruppen er barn, unge og voksne med ulike funksjonshemninger som vanskeliggjør deltakelse i fritidsaktiviteter, og som trenger følge. Målgruppen kan også være brukere som strever med rus eller som har bistand fra psykisk helsearbeid.

Har du problemer med rusmidler eller annen avhengighetsproblematikk kan du få råd, veiledning og/eller støttesamtaler med sosionomer på sosialetaten.