Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne

I Rødøy kommune har omsorgstjenesten ansvar for tiltak for funksjonshemmede barn og voksne.

Kontoret saksbehandler tildeling av fritidskontakt og avlastning utenfor institusjon etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2.

Omsorgstjenesten kan delta i ansvarsgrupper, og i enkelte tilfeller koordinere arbeidet med individuelle planer i kommunen.

Omsorgstjenesten behandler også søknader om transporttjeneste, ledsagerbevis og parkeringskort.


FRITIDSKONTAKT / AVLASTER

Rødøy kommune ønsker å komme i kontakt med personer som kan tenke seg å være fritidskontakt eller avlastningsfamilie. Vi har laget et eget skjema hvor vi ber dere si litt om dere selv og interesser. Dersom dere får et oppdrag fra oss, må dere legge fram ny politiattest.

Søknadskjema om oppdrag som fritidskontakt (PDF, 404 kB)

Ved spørsmål om avlastning og for påmelding fra avlastningsfamilier, ta kontakt på tlf. 75 09 80 62 eller epost.


STØTTEORDNINGER

Transporttjeneste (TT-ordningen) er en ordning for mennesker med varig fysisk eller psykisk funksjonshemming som ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Formålet med ordningen er å gi brukerne et tilbud om fritidsreiser. Fylkeskommunen har ansvaret for TT-ordningen, men har delegert godkjenning av brukerne til kommunen. Søknaden sendes til Rødøy Kommune.

Søknadsskjema om reiserett og legeerklæring (PDF, 206 kB)

Ledsagerbevis er et kort som kan gis til personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne trenger ledsager til å delta i samfunnet. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlig transportmidler der ordningen aksepteres. Søknad sendes til Rødøy kommune. Her finner du mer informasjon om ordningen Hjelpetilbud i kommunen-ledsagerbevis

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede er en ordning for bilfører, passasjer som har særlig problemer med å bevege seg over lange strekninger. Helsetilstanden må dokumenteres med legeerklæring. Tillatelse gis i form av et personlig parkeringskort som gir deg rett til parkering på merkede parkeringsplasser. For mer utfyllende informasjon se: https://nhf.no/parkeringstillatelse/
 

Søknadsskjema om parkeringstillatelse (PDF, 189 kB)

Legeerklæring (PDF, 129 kB)

Kontakt Rødøy kommune telefon 75 09 80 00 dersom du må ha utskrift av søknadsskjema.