Avtale om samhandling mellom Rødøy kommune og Helgelandssykehuset HF

Her finner du avtale om samhandling mellom Rødøy kommune og Helgelandssykehuset HF. 

Henvendelser om avtalen kan rettes til Helse- og omsorgssjef Kristin Sandaa på telefon 75 09 80 10  eventuelt på e-post: kristin.sandaa@rodoy.kommune.no

Felles samarbeidsavtale (PDF, 324 kB)

Tjenesteavtale 1 (PDF, 109 kB)
Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre.

Tjenesteavtale 2 (PDF, 247 kB)
Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester.

Tjenesteavtale 3 (PDF, 232 kB)
Retningslinjer for innleggelse i sykehus .

Tjenesteavtale 4 (PDF, 107 kB)
Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter § 3-5 tredje ledd.

Tjenesteavtale 5 (PDF, 770 kB)
Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving fra institusjon.

Tjenesteavtale 6 (PDF, 145 kB)
Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering.

Tjenesteavtale 7 (PDF, 113 kB)
Avtale om samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.

Tjenesteavtale 8 (PDF, 172 kB)
Samarbeid om jordmortjenester.

Tjenesteavtale 9 (PDF, 165 kB)
Samarbeid om IKT-løsninger lokalt. 

Tjenesteavtale 10 (PDF, 139 kB)
Samarbeid om forebygging.

Tjenesteavtale 11 (PDF, 159 kB)
Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.