Brukerutvalg ved Alderstun omsorgssenter

Alderstun omsorgssenter har nå fått på plass brukerutvalg med beboere, pårørende, og ansatte.

Vårt første møte ble avhold på Alderstun omsorgssenter 27. mars, i brukerutvalget sitter: Hanna Engen (beboer), Turid Telnes (beboer), Anita Høgetveit (pårørende), Rigmor Hansen (pårørende), Veronica Våtvik (ansattrepresentant) og Pernille Bruun (avd.leder).

I møtene kan vi ta opp et hvert tema, unntatt individsaker, tjenestetilbud til enkeltpersoner og personalsaker. Vi prøver å få til 2 fysiske møter i året, og hvis det er behov for ytterligere møter kan det også holdes via Teams.

Har du noe du ønsker å ta opp med brukerrådet som gjelder beboere, kan du kontakte pårørende representanter:

Anita Høgetveit, telefon: 95307963

Rigmor Hansen, telefon: 90190725

I vårt første møte har vi snakket om å få på plass et årshjul med faste aktiviteter som blant annet bingo, bowling, dans til levende musikk, konserter. Bli flinkere å bruke Facebook siden mer aktivt, da det er mange pårørende som synes det er fint å få innblikk i hverdagen her på Alderstun, og slike aktiviteter er et fint samtaletema pårørende kan ha på telefon med sine pårørende.

Vi snakket om måltidsrytme, endring av tidspunkt for måltider. Vi ble enig å gjennomføre en runde med pasientene, om det er noen retter de savner på menyen. Vil bli utført nå på vårparten.

Helsenorge:

Nyttige lenker til pårørende til ulike pasientgrupper:

Råd og tips til pårørende - Helsenorge


Å være pårørende til en person med demens - Helsenorge