Fritidskontakt

I Rødøy er det tilbud om fritidskontakt/støttekontakt. Målgruppen er barn, unge og voksne med ulike funksjonshemninger som vanskeliggjør deltakelse i fritidsaktiviteter, og som trenger følge. Målgruppen kan også være brukere som strever med rus eller som har bistand fra psykisk helsearbeid.

Fritidskontaktens viktigste oppgave er å bidra til at den enkelte opplever en aktiv, meningsfylt og positiv fritid eller samvær med andre. Fritidskontakt skal bidra til en aktiv fritid, eller hjelpe deg å komme deg ut fra en isolert tilværelse. Den skal også gi deg muligheter for livsutfoldelse og mestring av ulike livssituasjoner.
Serviceerklæring fritidskontakt (PDF, 907 kB)

Søknadsskjema finner du her:
Søknad om fritidskontakt/støttekontakt (PDF, 395 kB)

Kan du tenke deg oppdrag som fritidskontakt? Bruk da dette søknadsskjemaet:
Søknad om oppdrag som fritidskontakt/støttekontakt (PDF, 404 kB)