Helsestasjon 0-5 år

Rødøy kommune har ansatt en helsesykepleier i 100 % stilling. 

Ingvild Vestgøte Telnes er ansatt i denne stillingen. Hun holder til i lokaler nede på Alderstun i samme korridor som fysioterapeut Linn F. Krogh.

Helsestasjonsdager med legesjekker er fortrinnsvis tirsdager i Kila. Onsdager er
det helsestasjonsdager på Smiholmen på Rødøya.

Helsestasjon er åpen mandag til fredag kl. 08.00-15.30. 

Helsesykepleier reiser en del rundt i kommunen, ettersom hun også er rundt på alle skolene, men svarer når hun er ledig.

Telefonnr.: 959 65 660  e-post

Helsestasjonen 0-5 år

Helsestasjon for spedbarn og småbarn 0-5 år er et helsefremmende og forebyggende tiltak for denne aldersgruppen og deres foreldre.

 • Helsestasjon skal i prinsippet ikke behandle syke barn. Ved sykdom skal fastlege eller legevakt brukes.
 • Syke barn og voksne må ikke møte på helsestasjon.
   

Ulike tema som kan tas opp på helsestasjonen

 • Amming/morsmelk, annen ernæring
 • Samspill, barnets behov og praktiske omsorg - barnestell
 • Utvikling, bevegelse, aktivitet, lek, språk, søvn
 • Familiesituasjon, sosialt nettverk, samliv - voksenliv
 • Barneulykker/skader, inneklima, "røykfrie barn", rusmidler
 • Vaksineinformasjon, vanlige sykdommer, feber
 • Tannhelse: kosthold, tannstell og gode vaner
 • Barneoppdragelse, barns selvhevdelse og selvstendighetstrang
 • Forebygging av vold og overgrep

Tema dere selv ønsker å ta opp prioriteres.
 

Tidlig inn

Rødøy kommune er en Tidlig Inn kommune, som vil si at vi har fokus på å jobbe forebyggende og helsefremmende fra graviditet til etter fødsel.

Opplæringsprogrammet Tidlig Inn


Hjemmebesøk etter fødsel

Helsesykepleier vil komme på hjemmebesøk til alle nyfødte 7.–10. dag etter fødselen. Vi tar kontakt for å avtale tidspunkt. Fint om du sier fra til helsesykepleier når dere er på tur hjem fra barsel, da ikke alle epikriser kommer før dere er hjemme.

Dette er et tilbud vi har for å knytte kontakt mellom familien og helsestasjonen. Vi observerer og veier barnet. Vi har en del informasjon, og hva vi prater om er mye opp til den nye familien.
 

Cos Parenting

Vi har også gjennomført kursing i COS Parenting, og tilbyr foreldreveiledning med innføring i trygghetssirkelen. 

Første kursrekke ble gjennomført høsten 2022, og ny kursrekke starter i januar 2023.

Dette kan også tilbys som individuell veiledning ved behov.

COS Parenting

 

Helsedirektoratet retningslinjer for helsestasjon

 

Her finner du nyttig informasjon